Донације

Уколико желите, можете уплатити динарску донацију на:

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-0000000266929-36


Инструкције за плаћање из иностранства

Инструкције за плаћање у еурима

Инструкције за плаћање у швајцарским францима

Инструкције за плаћање у америчким доларима


Донације путем PAYPAL